زیرصد سنجش

معرفی پکیج شیمی کنکور زیر 100 سنجش

پکیج شیمی کنکور

برای کسب بهترین نتیجه در درس شیمی استفاده از بهترین پکیج شیمی کنکور الزامیست.

درس شیمی یکی از دو فصل مشترک دروس تخصصی رشته های تجربی و ریاضی در کنکور سراسری است. و با توجه به گروه آزمایشی و متناسب با زیر گروه ضریب آن متفاوت می شود.

اساس درس شیمی بر مفاهیم بنیادی بنا شده است، اما در سال های اخیر سوالات کنکور در این درس به سمت طرح مسائل و محاسبات سوق پیدا کرده است. بنابراین برای موفقیت در این درس شما علاوه بر تسلط  بر مفاهیم علم شیمی، نیاز به مهارت بالا در محاسبات ریاضی دارید.

در کنکورهای چند سال اخیر، کارشناسان آموزشی و اساتید این رشته سوالات درس شیمی را در فهرست سوالات سخت کنکور قرار داده اند.

یکی دیگر از ویژگی های قابل توجه درس شیمی ارتباط مفاهیم و مباحث دروس سه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم با یکدیگر است. بنابراین گام اول در کسب موفقیت در این درس، مطالعه به صورت مبحثی و پایه ای است.

بهترین پکیج شیمی کنکور

اما بهترین پکیج شیمی کنکور دارای چه ویژگی هایی است؟

پکیج شیمی کنکور زیر 100 سنجش شامل تدریس کلیه سرفصل های کتاب های شیمی دهم، شیمی یازدهم و شیمی دوازدهم به صورت موضوعی و مبحثی می باشد. به بیان دیگر بسته آموزشی شیمی کنکور از صفر تا 100 شیمی سه سال دبیرستان را در قالب موضوعات اصلی سوالات کنکور در بر می گیرد.

کلیه موضوعات و مفاهیم به صورت کاملا تشریحی و مفهومی تدریس شده است. نمونه سوالات تشریحی برای ثبیت مفاهیم در هر بخش ارائه شده، و در پایان هر بخش با ایستگاه های تست کلاسی به تسلط هر چه بیشتر شما برای موفقیت در کنکور پرداخته شده است.

بخش تدریس شیمی دوازدهم با رویکرد موفقیت در امتحان نهایی، به تحلیل و تسلط بر راه حل های تشریحی توجه ویژه ای شده است.

ضمن اینکه در تمام بخش های پکیج تدریس شیمی کنکور به آموزش نکات طلایی و ارائه شیوه های سریع حل تست و روش های محاسبات سریع با زبانی ساده و قابل فهم پرداخته شده است.

تمامی مباحث درسی با استفاده از انیمیشن های تخصصی و ویدیوهای آموزشی تشریح شده، و در نهایت بانک تست های برگزیده 15 سال اخیر کنکور سراسری به طور کامل آنالیز و تشریح شده است.

پکیج شیمی کنکور زیر 100 سنجش، از آنجایی که تدریس هر کتاب را به صورت مجزا صورت گرفته است، برای دانش آموزان سال دوازدهم کامل ترین مرجع آموزش و آمادگی برای امتحان نهایی نیز محسوب می شود.

و از سوی دیگر تمام آنچه را که برای کسب درصد بالای این درس در کنکور نیاز دارید در اختیار شما قرار می دهد.

زیرصد سنجش

موسسه ی آموزشی زیر صد سنجش

0
YOUR CART
  • No products in the cart.