استاد احمدرضا پیکانی

استاد احمدرضا پیکانی

استاد احمدرضا پیکانی احمدرضا پیکانی مدرس نام آشنا، صاحب سبک و با تجربه ی درس شیمی دبیرستان و کنکور هستند و بیش از سی سال سابقه ی درخشان در حوزه ی تدریس دبیرستان و کنکور را در کارنامه ی خود به ثبت رسانده اند. استاد پیکانی دبیر رسمی آموزش و پرورش، مدرس برتر بهترین مدارس …

استاد احمدرضا پیکانی ادامه »