بهترین اساتید کنکور خیرالله اسماعیلی

استاد خیرالله اسماعیلی

خیرالله اسماعیلی   استاد خیرالله اسماعیلی از از بهترین اساتید کنکور کشور در درس دین و زندگی است که فیلم آموزشی تدریس دین و زندگی کنکور را در قالب دی وی دی آموزشی دین و زندگی کنکور به صورت کامل و جامع ارائه نموده و در زمینه ی تدریس غیرحضوری و multimedia صاحب سبک می باشد. استاد خیرالله اسماعیلی مدرس زیر …

استاد خیرالله اسماعیلی ادامه »