عدم صدور کارنامه

برای برخی از داوطلبان کنکور 1401 کارنامه صادر نشده است

ادامه حواشی کنکور 1401/ برای برخی از داوطلبان کنکور 1401 کارنامه صادر نشده است! حتی با اعلام نتایج اولیه کنکور 1401، حواشی آن ادامه دارد. در حالیکه کارنامه داوطلبان کنکور امسال همزمان با اعلام نتایج اولیه صادر شده است، برخی از داوطلبان از عدم صدور کارنامه خود خبر می دهند! تسنیم در گزارشی اعلام کرده …

برای برخی از داوطلبان کنکور 1401 کارنامه صادر نشده است ادامه »