مسمومیت دانش آموزان دختر

واکنش شورای عای انقلاب فرهنگی به مسمومیت سریالی دانش آموزان

اخبار تلخ و نگران کننده این روزها در رابطه با مسمومیت سریالی دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان دختر، موجی از نگرانی و اضطراب را میان خانواده ها و مسئولین ایجاد کرده است. در همین رابطه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیانیه‌ای با محکومیت مسمومیت دختران دانش آموز نوشت: «بر رسانه‌های گروهی، به ویژه …

واکنش شورای عای انقلاب فرهنگی به مسمومیت سریالی دانش آموزان ادامه »