واکنش وزارت آموزش و پرورش به مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر

واکنش وزارت آموزش و پرورش به مسمومیت سریالی دانش آموزان

وزارت آموزش و پرورش به فاجعه مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تاکید بر اینکه “طبق اطلاعاتی که تاکنون حاصل شده است مسمومیت دانش‌آموزان از نوع غیرحاد است و عوارض آن پایدار نیست”، گفت: اگر در استان‌های دیگر نیز مواردی از مسمومیت یافت شود؛ سازوکارهای بررسی علت مسمومیت اتخاذ …

واکنش وزارت آموزش و پرورش به مسمومیت سریالی دانش آموزان ادامه »