کنکور ریاضی

100 درصد قبولی تضمینی در کنکور ریاضی و فنی

کنکور سراسری امسال با در تیرماه با شرکت یک میلیون و 489 هزار و 220 داوطلب در 5 گروه آزمایشی برگزار شد. که در این بین سهم داوطلبان در کنکور ریاضی 140 هزار داوطلب بوده است. عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به این موضوع، گفت: با توجه به اینکه در رشته …

100 درصد قبولی تضمینی در کنکور ریاضی و فنی ادامه »