ضریب دروس تخصصی در کنکور اعلام شد

با توجه به تغییرات گسترده در شیوه برگزاری آزمون سراسری، ضریب دروس تخصصی در نوبت دوم کنکور اعلام شد. براساس مصوبه جدید کنکور، در هر نوبت آزمون صرفا از دروس اختصاصی برگزار می شود و برای هر داوطلب طبق بند ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نمره کل آزمون اختصاصی حاصل از …

ضریب دروس تخصصی در کنکور اعلام شد ادامه »