کلید اولیه سوالات کنکور

کلید اولیه سوالات کنکور منتشر شد

کلید اولیه سوالات کنکور منتشر شد. کلید اولیه سوالات آزمون سراسری 1401 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است. آزمون سراسری 1401 از روز 8 تیرماه امسال تا 11 تیر ماه امسال در 5 گروه آزمایشی علوم تجربی، علوم انسانی، ریاضی و فنی، هنر و زبان های خارجی برگزار شد. طبق اطلاعیه …

کلید اولیه سوالات کنکور منتشر شد ادامه »