تغییرات کتاب های درسی برای کنکور

تغییرات کتاب های درسی برای کنکور 1402

یکی از مسائل مهمی که در برنامه ریزی درسی و انتخاب منابع آموزشی کنکور باید به آن توجه داشت، تغییرات کتاب های درسی و منابع اصلی کنکور است که در صورت رخداد، در نیمه دوم تابستان از سوی سازمان سنجش اعلام می شود. با توجه به مصوبه جدید کنکور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی …

تغییرات کتاب های درسی برای کنکور 1402 ادامه »