بودجه بندی دروس در کنکور

بودجه بندی دروس در کنکور

بودجه بندی دروس در کنکور بودجه بندی دروس در کنکور سراسری فرمول مشخص و از پیش تعیین شده ای ندارد. یعنی هیچکس نمی تواند به طور دقیق بیان کند از چه مبحثی چه تعداد سوال طرح می شود. اما با بررسی سوالات چند سال اخیر کنکور سراسری می توان با تقریب خوبی جدول بودجه بندی …

بودجه بندی دروس در کنکور ادامه »