ترمیم معدل

ترمیم معدل فقط یک بار مجاز است!

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش درباره ترمیم معدل و سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور گفت: همه دانش آموزان در حال تحصیل و کسانی که از سال ۸۴ به بعد دیپلم گرفته اند، می‌توانند درخواست ترمیم معدل دهند. نظام قدیمی‌ها نیاز به رای کمیسیون خاص شورای عالی آموزش و پرورش دارند. …

ترمیم معدل فقط یک بار مجاز است! ادامه »