زیرصد سنجش

مباحث مهم زیست کنکور

مباحث مهم زیست کنکور

بارها دیده ایم و شنیده ایم که مهم ترین درس رشته و کنکور تجربی زیست شناسی است، از همین رو شناخت مباحث مهم و تست خیز زیست در کنکور برای داشتن یک برنامه ریزی استاندارد و موثر حیاتی است.

در این زنگ مشاوره زیر 100 سنجش به بررسی بودجه بندی و سرفصل های مهم زیست شناسی در کنکور می پردازیم.

جایگاه زیست در کنکور تجربی

چه از نظر تاثیرگذاری در نتیجه و رتبه شما در کنکور و از لحاظ دخیل بودن در واحدهای درسی رشته های تخصصی گروه تجربی، زیست شناسی مهم ترین درس این گروه آزمایشی محسوب می شود. در واقع شما برای کسب رتبه مناسب برای ورود به رشته های تراز اول گروه تجربی نیاز به درصدی قابل قبول به بالا در این درس دارید.

در کنکور نوبت اول امسال که بر اساس مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شد، زیست شناسی در دفترچه شماره 1 گروه آزمایشی تجربی با 45 تست قرار گرفت و مدت زمان پاسخگویی به سوالات این درس نیز 45 دقیقه در نظر گرفته شد.

ضریب زیست در کنکور به عدد 12 رسیده است که بالاترین ضریب در میان دروس تخصصی گروه تجربی را داراست. از سوی دیگر می دانیم که در امتحانات نهایی و تعیین سوابق تحصیلی دانش آموزان قطعا مهم ترین درس در میان دروس اختصاصی، همین درس زیست است.

 

فصل های مهم و بودجه بندی زیست در کنکور

گام نخست در تنظیم یک برنامه مطالعاتی شخصی سازی شده، قابل اجرا و موثر اطلاع از بودجه بندی، سهم مباحث در کنکور و فصل های مهم و تست خیز درس زیست است.

بودجه بندی زیست شناسی در کنکور

کتاب زیست دهم

 • فصل اول – دیروز، امروز و فردا: 0 تا 1 تست
 • فصل دوم – گوارش و جذب مواد: 3 تست
 • فصل سوم – تبادلات گازی: 2 تست
 • فصل چهارم – گردش مواد در بدن: 3 تا 4 تست
 • فصل پنجم – تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد: 3 تست
 • فصل ششم – از یاخته تا گیاه: 1 تا 3 تست
 • فصل هفتم – جذب و انتقال مواد در گیاهان: 2 تست

کتاب زیست یازدهم

 • فصل اول – تنظیم عصبی: 2 تا 3 تست
 • فصل دوم – حواس: 2 تا 3 تست
 • فصل سوم – دستگاه حرکتی: 2 تست
 • فصل چهارم – تنظیم شیمیایی: فصل کم اهمیتی است؛ نهایتا 1 تست
 • فصل پنجم – ایمنی: 1 تا 3 تست
 • فصل ششم – تقسیم یاخته: 1 تست
 • فصل هفتم – تولید مثل: 2 تا 3 تست
 • فصل هشتم – تولید مثل نهاندانگان: 2 تست
 • فصل نهم – پاسخ گیاهان به محرک ها: 1 تست

کتاب زیست دوازدهم

 • فصل اول – مولکول های اطلاعاتی: 2 تا 3 تست
 • فصل دوم – جریان اطلاعات در یاخته: 2 تا 3 تست
 • فصل سوم – انتقال اطلاعات در نسل ها: 3 تا 4 تست
 • فصل چهارم – تغییر در اطلاعات وراثتی: 2 تست
 • فصل پنجم – از ماده به انرژی: 1 تا 2 تست
 • فصل ششم – از انرژی به ماده: 1 تا 2 تست
 • فصل هفتم – فناوری های نوین زیستی: نهایتا 1 تست
 • فصل هشتم – رفتارهای جانوران: 1 تا 2 تست

براساس این آمار، به طور میانگین زیست دهم بیشترین تعداد سوالات را در کنکور به خود اختصاص می دهد. اما قطعا قرار نیست از کتاب های یازدهم و دوازدهم صرف نظر کنیم.

با یک نگاه اجمالی به اطلاعات فوق می توان گفت که از کتاب دهم فصل های 2، 4 و 5 مهم ترین مباحث، در کتاب یازدهم فصل های 1، 2، 3 و 7 بیشترین تعداد تست و از کتاب دوازدهم نیز فصل های 1، 2، 3 مهم ترین فصل های این کتاب به شمار می روند.

 

در طراحی برنامه مطالعاتی درس زیست شناسی، حتما به این نکته توجه داشته باشید که بخش قابل توجهی از سوالات این درس در کنکور به صورت ترکیبی طرح می شود.

بنابراین برای رسیدن به بهترین نتیجه در این درس، ضمن داشتن برنامه مطالعاتی مناسب و موثر، و استمرار در اجرای برنامه، لازم است که با مد نظر قرار دادن بودجه بندی و مباحث مهم مشخص شده درس زیست کنکور در هر پایه، از بهترین تدریس زیست کنکور استفاده کنید تا بتوانید نتیجه عالی خود را تضمین نمایید.

این نوشته را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب
بررسی دروس کنکور ریاضی

بررسی دروس کنکور ریاضی

بررسی دروس تخصصی در دفترچه سوالات کنکور گروه ریاضی
برنامه ریزی برای ماه آخر کنکور

برنامه ریزی برای ماه آخر کنکور

بررسی دروس تخصصی در کنکور تجربی

بررسی دروس کنکور تجربی

بررسی دروس تخصصی در دفترچه سوالات کنکور تجربی
بارم بندی امتحان نهایی فیزیک دوازدهم

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک دوازدهم

مباحث مهم ریاضی در کنکور تجربی

مباحث مهم ریاضی کنکور تجربی

مباحث مهم شیمی کنکور

مباحث مهم شیمی کنکور

زیرصد سنجش
0
YOUR CART
 • No products in the cart.