زیرصد سنجش

بهترین روش مطالعه فیزیک یازدهم

بهترین روش مطالعه فیزیک یازدهم

یکی از درس های تاثیرگذار در کنکور رشته های تجربی و ریاضی درس فیزیک یازدهم است. در زنگ مشاوره زیر 100 سنجش امروز به بررسی بهترین روش مطالعه فیزیک یازدهم می پردازیم.

اگر می خواهید درس فیزیک پایه یازدهم را بهتر یاد بگیرید و در امتحانات مدرسه و حل تست های کنکور این درس موفق باشید، این مقاله می تواند مفید و موثر باشد.

بهترین روش مطالعه فیزیک یازدهم

برای رسیدن به بهترین روش مطالعه فیزیک یازدهم، ابتدا بهتر است از مباحث و موضوع کلی این درس مطلع شویم. کتاب فیزیک یازدهم در رشته های تجربی و ریاضی شامل مباحث زیر می باشد:

مبحث اول: الکتریسیتۀ ساکن

 • بار الکتریکی
 • پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی
 • قانون کولن
 • میدان الکتریکی
 • میدان الکتریکی حاصل از یک ذرهٔ باردار
 • خطوط میدان الکتریکی
 • انرژی پتانسیل الکتریکی
 • پتانسیل الکتریکی
 • میدان الکتریکی در داخل رساناها
 • خازن
 • خازن با دی الکتریک
 • انرژی خازن

مبحث دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

 • جریان الکتریکی
 • مقاومت الکتریکی و قانون اهم
 • عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی
 • نیروی محرکهٔ الکتریکی و مدارها
 • توان در مدارهای الکتریکی
 • ترکیب مقاومت ها

مبحث سوم: مغناطیس

 • مغناطیس و قطب های مغناطیسی
 • میدان مغناطیسی
 • نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّهٔ باردار متحرک در میدان مغناطیسى
 • نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان
 • میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی
 • ویژگی های مغناطیسی مواد

مبحث چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

 • پدیدهٔ القای الکترومغناطیسی
 • قانون القای الکترومغناطیسی فاراده
 • قانون لنز
 • القاگرها

از مبحث الکتریسته ساکن در کنکور ریاضی حدود 5 تست و در کنکور تجربی حدود 3 تست طرح می شود.

آغاز این مبحث، به مفاهیم پایه و مطالب حفظیمی پردازد. در کل مفاهیم و مطالب حفظی و تعریف مهم هستند زیرا برای حل مسائل استفاده می شوند و حتی گاهی به طور مستقیم از آن ها سوال طرح می شوند.

سپس درباره پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی صحبت می شود و چند تعریف و ارائه می شود.

در بخش بعد راجب قانون کولن صحبت می شود و فرمول و تعریفی ارائه می شود این قسمت بسیار مهم است و پایه مسائل فصل است. پیش نیاز این قسمت قوانین بردار ها است.

سپس درباره برآیند نیروهای الکتریکی است و میدان های الکتریکی گفته می شود که برای این قسمت ها تسلط بر قوانین بردار ها نیاز است.

در رشته ریاضی عنوان چگالی سطحی بار الکتریکی و فرمول برای آن مطرح شده و حتی به صورت تحلیلی هم گاهی سوال می آید.

در ادامه مبحث خازن و خازن تخت مطرح میگردد و مفاهیم توضیح داده می شود. در برخی سوالات خود آن و در برخی دیگر انرژی ذخیره شده در آن مطرح می شود و با قسمت انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی ترکیب می شود.

در رشته ریاضی خازن با دی الکتریک هم مطرح می شود.

در مبحث بعدی جریان الکتریکی تعریف و فرمول مربوط به آن ارائه می شود.

سپس در رابطه با مقاومت الکتریکی و قانون اهم توضیح داده می شود.

در قسمت بعد در رابطه با عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی بحث می شود و این مبحث به خصوص به شکل پارامتری پتانسیل طرح سوال دارد.

در رشته ریاضی بحث تغییر مقاومت ویژه با تغییر دما هم مطرح می شود.

در ادامه این بخش رئوستا توضیح داده می شود.

در رشته ریاضی انواع مقاومت کامل تر توضیح داده شده است و جنبه حفظی دارد و مهم است چون گاهی اوقات به عنوان بخش دوم مسئله مطرح می شود ولی در رشته تجربی در«خوب است بدانیم» طرح شده است.

مبحث بعدی نیرو محرکه الکتریکی و مدار است که درباره منبع تولید نیروی مدار مثل باتری و پیل صحبت می کند و فرمول برای آن ارائه می دهد و سپس درباره مدار تک حلقه و افت پتانسیل و قاعده حلقه صحبت می کند.

این مباحث دارای چندین فرمول هستند که برای حل مسائل باید به آن ها مسلط بود. سپس درباره توان در مدار الکتریکی و توان الکتریکی مصرفی در یک مقاومت که چندین فرمول دارد بحث میشود. این مبحث هم بسیار مهم است.

در قسمت آخر هم ترکیب مقاومت ها توضیح داده می شود که حالت های بستن چند مقاومت در مدار و محاسبه مقاومت معادل را توضیح میده و بخش بسیار مهمی است. برای تسلط به سوالات این فصل مخصوصا بخش مدار و توان نیاز به حل تیپ های مختلف سوال هست و باید مقاومت معادل های معروف و پرتکرار حفظ شد.

مبحث مهم بعدی مغناطیس، قطب های مغناطیسی و میدان مغناطیسی و جهت میدان در آهنرباست که جزوه مفاهیم اولیه است و جزو مطالب حفظی به حساب می آیند.

در قسمت بعدی نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسى مطرح می شود که بخش پر سوالی است و قانون دست راست را بیان می کند. به علاوه این بخش دارای فرمول هم هست و در کنار آن یکای میدان مغناطیسی و رابطه تسلا و گاوس هم مهم است.

بخش بعدی نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان است که مبحث پر سوالی است و سوالات ترکیبی با نیروی گرانش دارد.
در بخش میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم مشخص می شود که در بسیاری از مواقع در سوالات دو قسمتی مطرح می شود.

در قسمت های بعد به ترتیب نیروی بین سیم های موازی حامل جریان، میدان مغناطیسی ناشی از یک حلقۀ دایره ای حامل جریان، میدان مغناطیسی حاصل از سیملولۀ حامل جریان مطرح می شود، که تیپ سوال های به نسبت سخت این فصل هستند و نیاز به تست زنی برای تسلط دارند.

موضوع بعدی پدیده القای الکترومغناطیس است که دارای فرمول و مسئله می باشد و این بخش پر سوال نسبتا سختی است و توانایی ترکیب با بخش جریان را دارد. حل تمرینات و تست های این بخش نیاز به تمرین زیاد برای تسلط دارد.

قسمت بعد قانون لنز است که بیشتر تحلیلی است و با تست و دیدن تیپ های مختلف می شود بر آن مسلط شد.

بخش القاگر ها اغلب مطالب حفظی است مثل خود-القاوری و بعد قسمت انرژی ذخیره شده در القاگر است که دارای فرمول و مسئله است.

در رشته ریاضی بخش ضریب القاوری به همراه فرمول ارائه شده. در ادامه درباره جریان متناوب بحث شده و دارای چند فرمول است و برای تسلط و حفظ شدن فرمول ها باید تست حل کرد.

در بخش آخر برای مبدل ها تعریف و مثال ارائه می شود اما در رشته ریاضی فرمول مبدل هم ارائه شده است.

این نوشته را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب
برنامه ریزی داوطلبان پایه دوازدهم

برنامه ریزی داوطلبان پایه دوازدهم برای کنکور

بعد از تصویب و ابلاغ دستور اجرای مصوبه جدید کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از بزرگترین چالش ها هم برای داوطلبان و هم برای کارشناسان و مشاوران آموزشی، نحوه برنامه ریزی داوطلبان پایه دوازدهم برای کنکور و امتحانات نهایی است.
بهترین روش مطالعه ریاضی دهم

بهترین روش مطالعه ریاضی دهم

ریاضی همواره از دروس چالش برانگیز و به نوعی بسیار مهم در تمامی مقاطع تحصیلی، از جمله پایه دهم کلیه رشته ها بوده است. دراین میان یافتن بهترین شیوه مطالعه ریاضی دهم دغدغه بسیاری از دانش آموزان در بدو ورود ه دوره دوم متوسطه است.
بهترین روش مطالعه ریاضی یازدهم

بهترین روش مطالعه ریاضی یازدهم

فرقی ندارد چه پایه ای هستید یا چه رشته ای می خوانید، ریاضی همواره همراه شماست. البته متناسب با رشته ی تحصیلی تان میزان اهمیت و درجه سختی سرفصل های آن متفاوت است.
بهترین روش مطالعه ریاضی دوازدهم

بهترین روش مطالعه ریاضی دوازدهم

بررسی بهترین روش مطالعه ریاضی دوازدهم
بهترین شیوه مطالعه فیزیک دوازدهم

بهترین شیوه مطالعه فیزیک دوازدهم

بررسی بهترین شیوه مطالعه فیزیک دوازدهم برای کسب بهترین نتیجه در امتحان نهایی و کنکور سراسری
بهترین شیوه مطالعه فیزیک دهم

بهترین شیوه مطالعه فیزیک دهم

بررسی بهترین شیوه مطالعه فیزیک دهم برای کسب بهترین نتیجه در امتحانات ترم داخل مدرسه و بالاترین درصد ممکن در حل تست کنکور سراسری
زیرصد سنجش
0
YOUR CART
 • No products in the cart.