زیرصد سنجش

بررسی فرآیند هدایت تحصیلی

بررسی فرآیند هدایت تحصیلی

هدف از انجام هدایت تحصیلی، کمک به دانش آموزان پایه نهم برای انتخاب رشته تحصیلی در دوره متوسطه دوم است.

فرآیند هدایت تحصیلی شامل بررسی و انجام یه سلسله فعالیت هاست که در این نوشته به بررسی آنها می پردازیم.

بررسی کامل فرآیند هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی گام نخست و پایه اصلی انتخاب رشته و شغل به حساب می آید. انتخاب رشته به عوامل زیادی بستگی دارد. عوامل درونی مانند توانایی علمی دانش آموز،علایق، استعدادها و روحیه او، و عوامل بیرونی مانند شرایط محیطی، امکانات موجود در جغرافیای محل سکونت و …

رشته انتخاب شده دانش آموزان پایه نهم طبق توانمندی ها و علاقمندی و همچنین نتایج عملکردهای تحصیلی آنان تعیین می شود.

تعریف هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی، فرآیندی است که دانش آموزان را در بهبود عملکرد تحصیلی و اولویت بندی رشته های مورد نظر بر اساس استعداد و علاقه آن ها، مشاوره و راهنمایی می نماید. 

در واقع هدایت تحصیلی همان ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی دانش آموز در شناخت استعدادها، توانایی ها، علاقه مندی ها و ویژگی های شخصیتی خود و همچنین شناخت شاخه ها و رشته های تحصیلی، مشاغل مورد نیاز جامعه و در نهایت اولویت بندی و انتخاب رشته تحصیلی در سامانه همگام آموزش و پرورش می باشد.

سامانه دریافت فرم هدایت تحصیلی و انجام مراحل آن سامانه دانش آموزشی پادا می باشد. اما انجام آزمونهای هدایت تحصیلی در سامانه همگام انجام می شود.

اهداف اصلی انجام هدایت تحصیلی

شناسایی استعداد ها، توانایی ها، علایق و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان

راهنمایی و کمک به دانش آموزان در انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی، متناسب با استعداد ها و توانایی های فردی شان

راهنمایی و هدایت دانش آموزان در زمینه انتخاب رشته و دنبال کردن علایق، طبق سیاست های آموزشی کشور

عوامل تاثیرگذار بر هدایت تحصیلی

اساس هدایت تحصیلی بر علاقه مندی و توانایی علمی دانش آموز قرار دارد. اما در فرآیند استاندارد آموزش و پرورش عوامل تاثیر گذار و دارای امتیاز موثر بر نتیجه نهایی هدایت تحصیلی دانش آموز به شرح زیر است.

 

 

هدایت تحصیلی

آزمون های مشاوره ای هدایت تحصیلی از طریق سایت همگام قابل دسترسی و انجام است.

نحوه اولویت بندی رشته ها در هدایت تحصیلی

همانطور که پیشتر گفته شد، اولویت بندی رشته های تحصیلی در فرم نهایی هدایت تحصیلی بیشتر بر اساس علاقه مندی دانش آموز تعیین می شود؛ اما به موازات آن برای ورود به هر رشته تحصیلی دستیابی به حد نصابی از نمرات دروس تخصصی مرتبط با آن رشته ها مورد نیاز است.

در جدول زیر حداقل نمره لازم دروس تخصصی برای ورود به شاخه نظری به تفکیک رشته آورده شده است:

در جدول زیر حداقل نمره لازم دروس تخصصی برای ورود به شاخه فنی و حرفه ای به تفکیک گروه ها آورده شده است:

در جدول زیر حداقل نمره لازم دروس تخصصی برای ورود به شاخه کار و دانش به تفکیک گروه ها آورده شده است:

هدایت تحصیلی کار و دانش

  هدف از انجام این فرآیند، هدایت و راهنمایی درست دانش آموزان در انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی مناسب طبق شرایط موجود در بازارهای شغلی می باشد که در این مقاله به طور مفصل توضیح داده شده است.

این نوشته را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب
زیست شناسی یازدهم

بررسی زیست شناسی یازدهم | بودجه بندی و اهمیت در کنکور

بسته آموزشی زیست یازدهم زیر 100 سنجش با هدف ارتقا معدل و نمره امتحانات مدرسه و تقویت فرآیند مطالعه درس زیست برای آمادگی کنکور از پایه، آماده شده است.
بررسی زیست شناسی دهم

بررسی زیست شناسی دهم | بودجه بندی و اهمیت در کنکور

بسته آموزشی زیست دهم زیر 100 سنجش با هدف ارتقا معدل و نمره امتحانات مدرسه و آغاز فرآیند مطالعه درس زیست برای آمادگی کنکور از پایه، آماده شده است.
قبولی در رشته پزشکی

برای قبولی در رشته پزشکی چه کنیم؟

برای قبولی در رشته پزشکی چه کارهایی باید کنیم؟
برنامه ریزی درسی برای کنکور

برنامه ریزی درسی برای کنکور 1402

آرامش قبل از کنکور

آرامش قبل از کنکور

دو هفته مانده به کنکور مطلب جدید یاد نگیرید!
دانش آموزان پایه دوازدهم و کنکور دی ماه

کنکور دی ماه و دانش آموزان پایه دوازدهم

دانش آموزان پایه دوازدهم کنکور دی ماه را به عنوان یک کنکور آزمایشی در نظر بگیرند.
زیرصد سنجش
0
YOUR CART
  • No products in the cart.