زیرصد سنجش

بررسی فرآیند هدایت تحصیلی

بررسی فرآیند هدایت تحصیلی

هدف از انجام هدایت تحصیلی، کمک به دانش آموزان پایه نهم برای انتخاب رشته تحصیلی در دوره متوسطه دوم است.

فرآیند هدایت تحصیلی شامل بررسی و انجام یه سلسله فعالیت هاست که در این نوشته به بررسی آنها می پردازیم.

بررسی کامل فرآیند هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی گام نخست و پایه اصلی انتخاب رشته و شغل به حساب می آید. انتخاب رشته به عوامل زیادی بستگی دارد. عوامل درونی مانند توانایی علمی دانش آموز،علایق، استعدادها و روحیه او، و عوامل بیرونی مانند شرایط محیطی، امکانات موجود در جغرافیای محل سکونت و …

رشته انتخاب شده دانش آموزان پایه نهم طبق توانمندی ها و علاقمندی و همچنین نتایج عملکردهای تحصیلی آنان تعیین می شود.

تعریف هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی، فرآیندی است که دانش آموزان را در بهبود عملکرد تحصیلی و اولویت بندی رشته های مورد نظر بر اساس استعداد و علاقه آن ها، مشاوره و راهنمایی می نماید. 

در واقع هدایت تحصیلی همان ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی دانش آموز در شناخت استعدادها، توانایی ها، علاقه مندی ها و ویژگی های شخصیتی خود و همچنین شناخت شاخه ها و رشته های تحصیلی، مشاغل مورد نیاز جامعه و در نهایت اولویت بندی و انتخاب رشته تحصیلی در سامانه همگام آموزش و پرورش می باشد.

سامانه دریافت فرم هدایت تحصیلی و انجام مراحل آن سامانه دانش آموزشی پادا می باشد. اما انجام آزمونهای هدایت تحصیلی در سامانه همگام انجام می شود.

اهداف اصلی انجام هدایت تحصیلی

شناسایی استعداد ها، توانایی ها، علایق و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان

راهنمایی و کمک به دانش آموزان در انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی، متناسب با استعداد ها و توانایی های فردی شان

راهنمایی و هدایت دانش آموزان در زمینه انتخاب رشته و دنبال کردن علایق، طبق سیاست های آموزشی کشور

عوامل تاثیرگذار بر هدایت تحصیلی

اساس هدایت تحصیلی بر علاقه مندی و توانایی علمی دانش آموز قرار دارد. اما در فرآیند استاندارد آموزش و پرورش عوامل تاثیر گذار و دارای امتیاز موثر بر نتیجه نهایی هدایت تحصیلی دانش آموز به شرح زیر است.

 

 

هدایت تحصیلی

آزمون های مشاوره ای هدایت تحصیلی از طریق سایت همگام قابل دسترسی و انجام است.

نحوه اولویت بندی رشته ها در هدایت تحصیلی

همانطور که پیشتر گفته شد، اولویت بندی رشته های تحصیلی در فرم نهایی هدایت تحصیلی بیشتر بر اساس علاقه مندی دانش آموز تعیین می شود؛ اما به موازات آن برای ورود به هر رشته تحصیلی دستیابی به حد نصابی از نمرات دروس تخصصی مرتبط با آن رشته ها مورد نیاز است.

در جدول زیر حداقل نمره لازم دروس تخصصی برای ورود به شاخه نظری به تفکیک رشته آورده شده است:

در جدول زیر حداقل نمره لازم دروس تخصصی برای ورود به شاخه فنی و حرفه ای به تفکیک گروه ها آورده شده است:

در جدول زیر حداقل نمره لازم دروس تخصصی برای ورود به شاخه کار و دانش به تفکیک گروه ها آورده شده است:

هدایت تحصیلی کار و دانش

  هدف از انجام این فرآیند، هدایت و راهنمایی درست دانش آموزان در انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی مناسب طبق شرایط موجود در بازارهای شغلی می باشد که در این مقاله به طور مفصل توضیح داده شده است.

این نوشته را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب
بارم بندی امتحان نهایی فیزیک دوازدهم

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک دوازدهم

مباحث مهم ریاضی در کنکور تجربی

مباحث مهم ریاضی کنکور تجربی

مباحث مهم زیست کنکور

مباحث مهم زیست کنکور

بررسی مباحث مهم زیست کنکور
مباحث مهم شیمی کنکور

مباحث مهم شیمی کنکور

مباحث مهم فیزیک کنکور

مباحث مهم فیزیک کنکور

برنامه ریزی ماه آخر کنکور

برنامه ریزی ماه آخر کنکور

هفته های آخر کنکور | روزهای طلایی جمع بندی
زیرصد سنجش
0
YOUR CART
  • No products in the cart.