زیرصد سنجش

تدریس درس فیزیک

یکی از دروس مهم و در عین حال چالش برانگیز امتحانات مدرسه و کنکور درس فیزیک است. تدریس درس فیزیک کنکور در مقایسه با سایر دروس تخصصی تجربی و ریاضی برنامه پذیرتر است.

هیچ وابستگی و پیوستگی موضوعی میان سرفصل های فیزیک سه سال دبیرستان وجود ندارد. بنابراین برنامه ریزی برای مطالعه این درس به نسبت سایر دروس راحت تر انجام می شود.

تدریس فیزیک کنکور

فیزیک دهم

سرفصل های فیزیک دهم تجربی عبارتند از:

 • فصل اول: فیزیک و اندازه گیری
 • فصل دوم: کار و انرژی
 • فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد
 • فصل چهارم: دما و گرما

سرفصل های فیزیک دهم رشته ریاضی عینا مشابه رشته تجربی است با یک فصل اضافه “ترمودینامیک”

در کنکور تجربی در مجموع 30 تست از درس فیزیک طرح می شود که سهم فیزیک دهم معمولا 8 تست است.

در کنکور ریاضی تعداد سوالات درس فیزیک 45 تست است و از این تعداد 10 تست از فیزیک دهم ریاضی طرح می شود.

تدریس فیزیک دهم در پکیج فیزیک دهم زیر 100 سنجش

تدریس درس فیزیک

فیزیک یازدهم

مباحث فیزیک یازدهم در هر دو رشته ریاضی و تجربی یکسان است اما تقسیمندی مباحث در تعداد فصل های این دو رشته متفاوت است.

سرفصل های فیزیک یازدهم عبارتند از:

 • الکتریسیته ساکن
 • الکتریسته جاری
 • مغناطیس
 • القای الکترومغناطیس

در کنکور تجربی تعداد 10 تست و در کنکور ریاضی تعداد 12 تست از فیزیک یازدهم طرح می شود.

تدریس فیزیک یازدهم در پکیج فیزیک یازدهم زیر 100 سنجش

تدریس درس فیزیک

فیزیک دوازدهم

در کنکور تجربی سهم فیزیک دوازدهم 14 تست از 4 فصل این کتاب است و در کنکور ریاضی مجموعا 21 تست از 6 فصل کتاب فیزیک دوازدهم ریاضی طرح می شود.

مباحث اصلی فیزیک دوازدهم عبارتند از:

 • حرکت شناسی
 • نیرو شناسی
 • نوسان و موج
 • برهم کنش های موج
 • فیزیک اتمی
 • فیزیک هسته ای

در پکیج فیزیک کنکور زیر 100 سنجش مباحث سه پایه به صورت مجزا آموزش داده شده است و تمام نکات مهم و تست خیز بررسی و آموزش داده شده است.

تدریس فیزیک کنکور در زیر 100 سنجش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زیرصد سنجش

موسسه ی آموزشی زیر صد سنجش

0
YOUR CART
 • No products in the cart.